1. Svrha obrade podataka politika privatnosti

 

 • Obrade naših ponuda i upita, npr., preko (potencijalnih) transportnih partnera, lica koja nameravaju da naruče prevoze, isporuke, porudžbine i sl. ili žele da sarađuju sa nama na drugi način
 • Pregovora oko zaključivanja ugovora i izrade ponuda i ugovora
 • Procena prikladnosti ugovornog partnera, kao npr. provere boniteta potencijalnih klijenata, dobavljača itd.
 • Realizacije naših ugovornih i poslovnih odnosa, npr. obavljanje prevoza (dispozicija) i isporuka, izvršavanje obaveza iz postojećih ugovora i ugovora o leasingu, računovodstvenih poslova, slanja opomena, obrade reklamacija i štetnih slučajeva, upravljanja kvalitetom, reailzacije naše nabavke, optimalizacije naših usluga korišćenjem poslovnih aplikacija (npr. nadzor prevoza, portali, itd.)
 • Odnos sa klijentima (Customer Relationship) tj., npr., slanje informacija, biltena, ponuda i reklamnog materijala, redovna briga o klijentima, sprovođenje manifestacija itd.
 • Pokrivanje osiguranja i upravljanje njima, postupanje kod štetnih slučajeva
 • Razvoj novih proizvoda
 • Aktivnosti IT-infrastrukture, npr. osiguranje bezbednosti, aktuelnog stanja tehnike, održavanje itd.
 • Raspoloživost veb stranica: unapređenje i razvoj veb stranica, izrada statistika o korisničkom ponašanju, prepoznavanje, sprečavanje i istraživanje napada na veb stranice itd.

 

2. Kategorije obrađenih podataka politika privatnosti

 • Podaci o imenu, npr. prezime, ime, korisničko ime itd.
 • Podaci o ličnosti, npr., starosna dob, pol, datum rođenja, nacionalnost, funkcija u preduzeću, kopije ličnih dokumenata itd.
 • Kontaktni podaci, npr., adresa, broj telefona, E-mail adresa itd.
 • Podaci za identifikaciju, npr., broj lične karte, broj pasoša, šifra klijenta itd.
 • Bankovni podaci, npr., broj tekućeg računa, podaci o bonitetu itd.
 • Službeni podaci, npr., brojevi spisa, poreski identifikacioni broj, depoziti na zarade, itd.
 • Podaci o vozilu, npr., registarski broj vozila, broj šasije, broj motora, oznaka, uverenje o registraciji, kartica za gorivo, informacije o dozvoli za voženje viljuškara itd.
 • Fotografija i video snimak
 • IT korisnički podaci, npr. podaci o povezivanju, informacije o prijavi, pristupu, IP adresa, upućivanja, korisnička imena od strane eksterno dostupnih sistema itd.
 • Korisnički podaci sa veb stranica: datum i vreme-sati pristupanja, IP adresa, naziv i verzija pregledača veb stranice, obavezni kolačići itd.
 • Podaci o ponašanju osoba, npr., zapisi o ponašanju kod davanja odgovora i podsetnika, korespodencija i objašnjenja o aktuelnim naplatama, itd.
 • Rasno / etničko poreklo, npr., mesto rođenja iz ličnih dokumenata itd.
 • Podaci o lokaciji, npr., GPS podaci, vremenski pečat GPS signala, podaci o lokaciji (stepen geografske dužine i širine) itd.

3. Pravna osnova za obradu politika privatnosti

 • Realizacija ugovornih obaveza i sprovođenja pripremnih ugovornih mera (član 6, stav 1, tačka b, OUZP), npr. kada mi organizujemo neometano odvijanje prevoza i isporuka, obrađujemo reklamacije i prijave šteta, ispostavljamo račune, vršimo upravljanje kvalitetom, izrađujemo ponude, obrađujemo Vaše upite i odgovaramo na njih itd.
 • Naš legitimni interes (član 6., stav 1., tačka f, OUZP), npr. kada vam šaljemo informacije i ponude koje su za Vas izrađene, ukoliko saglasnost nije preduslov; naša obrada podataka unutar pravnog okvira, prosleđivanje podataka o vozaču ako je to potrebno za obavljanje prevoza i kada ne postoji direktan kontakt sa vozačem, obrada podataka koji su potrebni za neometano funkcionisanje naših veb stranica itd.
 • Zakonske obaveze (član 6, stav 1, tačka c, OUZP), npr. poreske obaveze, obaveze shodno Zakona o drumskom saobraćaju, Zakona o motornim vozilima, Krivičnom upravnom zakonu, Zakonu o upravnom postupku, propisima o sprečavanju pranja novca itd.
 • Ako ne postoji ni jedan od navedenih pravnih osnova, naša obrada podataka zasniva se na vašoj saglasnosti shodno člana 6., stava 1., tačke a, OUZP-a. Vi u svakom trenutku imate pravo da opozovete datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na pravovaljanost obrade podataka koji su izvršeni do trenutka opoziva (tj. opoziv nije retroaktivan).

4. Prosleđivanje Vaših ličnih podataka politika privatnosti

 • Društvima koje pripadaju koncernu, kao i njihovim saradnicima
 • trećim licima koje smo mi angažovali, npr. davaocima IT usluga, štamparijama, računskim centrima, hostingu, davaocima softverskih i servisnih usluga, npr. za slanje biltena, davaocima usluga u okviru regulisanja štete i odštetnih postupaka (osiguranja i osiguravajućih partnera), upravnicima zgrada, advokatima, poreskim savetnicima, javnim beležnicima, revizorima itd.
 • Osobama sa kojima imamo poslovne odnose, npr., transportni partneri, dobaljači, trgovinski partneri itd.
 • Službama javne uprave, npr. carini, MUP-u, konzularnim odeljenjima, službama regionalne uprave itd.

5. Rok čuvanja

Cargo Transport IEP čuva Vaše lične podatke samo u okviru roka koji se smatra razumnim za postizanje navedenih svrha. Osim toga čuvamo Vaše lične podatke sve dok postoji zakonska obaveza čuvanja, ili ako još nisu istekli rokovi zastarevanja potencijalnilh pravnih zahteva. politika privatnosti

6. Cookies

Naše veb stranice koriste takozvane kolačiće. Kolačić je mala datoteka, koja prilikom posete neke veb stranice može da bude sačuvana na Vašem računaru. CARGO TRANSPORT IEP u osnovi koristi kolačiće kako bi korisnicima ponudio dodatne funckije na veb stranici, npr. radi lakše navigacije na veb stranici, omogućavanja da nastavite sa korišćenjem veb stranice na onom mestu, na kom ste je napustili i/ili radi memorisanja Vaših želja ili podešavanja u slučaju da ponovo posetite veb stranicu. Kolačići ne mogu da pristupe, očitaju ili izmene nijedan drugi podatak na Vašem računaru.

Većina kolačića na našim veb stranicama su takozvani kolačići sesija ili privremeni kolačići. Oni se automatski brišu kada napustite veb stranicu. Pored toga CARGO TRANSPORT IEP koristi trajne kolačiće koji ostaju sačuvani na hard disku. Međutim, njih ručnim putem možete da obrišete u Vašem pregledaču. Inače vek trajanja ovih kolačića iznosi od 1 meseca do 10 godina. CARGO TRANSPORT IEP ove trajne kolačiće koristi kako bi mogao da Vas prepozna kada sledeći put ponovo posetite našu veb stranicu, kako bi Vam omogućio jednostavnije korišćenje veb stranice i kako bi mogao na najadekvatniji način da prilagodi internet ponude Vašim željama. politika privatnosti

Pored toga CARGO TRANSPORT IEP koristi kolačiće trećih ponuđača (npr., Facebook-a, LinkedIn-a), koji pomažu kod kreiranja internet ponude koja je prilagođena Vašim interesovanjima. Stoga se prilikom korišćenja veb stranica memorišu i privremeni ili trajni kolačići trećih ponuđača. Isključiva namena ovih kolačića trećih ponuđača leži u tome, da se trećim ponuđačima omogući da Vam pristupe sa reklamama koje su skrojne prema Vašim interesovanjima. CARGO TRANSPORT IEP ne preuzima odgovornost za zakonitu upotrebu tih kolačića od strane trećih lica.

Kolačići ne sadrže lične podatke. Sakupljaju se isključivo pseudonimizirani podaci pod ID-om korisnika, tj., npr., koju stranicu je korisnik posetio, kakve sadržaje je tražio itd. CARGO TRANSPORT IEP te pseudonimizovane podatke nikad neće povezati sa Vašim ličnim podacima.

Kada posetite naše veb stranice Vi aktivno možete da se složite sa čuvanjem kolačića.  politika privatnosti

Pored toga možete da kontrolišete upotrebu kolačića na Vašem računaru podešavanjem Vašeg pregledača na takav način, da uvek primate obaveštenje kada neka veb stranica želi da memoriše kolačić. Kolačiće takođe možete da blokirate ili izbrišete i kada su prethodno sačuvani na Vašem računaru.

Međutim, deaktiviranje, blokiranje ili brisanje kolačića može da umanji mogućnost korišćenja interneta i da Vas onemogući da u potpunosti koristite naše veb stranice.

7. Google Analytics

Veb stranice kompanije CARGO TRANSPORT IEP koriste Google Analytics, uslugu za analiziranje veb stranica kompanije Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće kako bi se omogućila analiza Vašeg korišćenja veb stranica i kako bi se na ekonomičan način izradila lako dostupna statistika pristupa (Obrađujemo podatke na osnovu našeg legitimnog interesa shodno § člana 6 stav 1 tačka f OUZP). Informacije koje se preko kolačića dobijaju o Vašem korišćenju naših veb stranica se po pravilu prenose na nekog Google servera u SAD, gde se i memorišu.

Naše veb stranice koriste mogućnost IP anonimizacije koju nudi Google Analytics. To znači da Google skraćuje Vašu IP-adresu još unutar država članica Evropske unije ili ostalih država koje su potpisnice Sporazuma o evropskom privrednom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se kompletna IP adresa prenosi na nekog Google servera u SAD i tamo skraćuje. Na osnovu zahteva kompanije CARGO TRANSPORT IEP, Google koristi ove informacije da bi mogao da proceni korišćenje veb stranica, sastavljao izveštaje o aktivnostima na veb stranicama i mogao kompaniji CARGO TRANSPORT IEP da pruži ostale usluge koje su povezane sa korišćenjem veb stranica i interneta. IP-adresu koja je u okviru Google Analytics prosleđena sa pregledača korisnika nije moguće povezati sa drugim podacima koje Google poseduje.  politika privatnosti

Možete da sprečite prikupljanje podataka (uklj. i vašu IP adresu) od strane Google-a koje generiše kolačić, a koji je povezan sa korišćenjem veb stranica, kao i obradu tih podataka od strane Google-a tako što ćete preuzeti i instalirati softverski dodatak za pregledač, koji je dostupan pod sledećim linkom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativno možete da sprečite korišćenje Google Analytics tako što ćete deaktivirati kolačiće za statistiku ovde kod podešavanja za kolačiće. politika privatnosti

Dodatne informacije o uslovima korišćenja kompanije Google, kao i Izjavu o zaštiti podataka kompanije Google možete pronaći pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html odn. pod http://www.google.at/intl/at/policies.

8. Google Re-Marketing (preusmeravanje)

Veb stranice koriste Google Re-Marketing. Google Re-Marketing je usluga reklamiranja kompanije Google Inc. („Google“, Mountain View, SAD) putem koje na osnovu Vašeg korisničkog ponašanja prilikom prethodnih poseta našim veb stranicama možemo ciljano da Vam predstavimo reklamu koja bi mogla da Vas interesuje. Ta reklama se pojavljuje isključivo na Google mestima za reklamiranje, ili na reklamnim poljima od Google Adwords ili Google Display mreže.

Možete da sprečite uslugu Google Re-Marketing odn. da izmenite svoja podešavanja u okviru odeljka Upravljanje prikazivanja Google objava pod. politika privatnosti

Alternativno možete da sprečite Re-Marketing na veb stranicama tako, što ćete deaktivirati reklamne kolačiće ovde u podešavanjima za kolačiće. politika privatnosti

10. Naši podaci za kontakt

Ukoliko imate pitanja ili zaheve vezano za obradu Vaših ličnih podataka stojimo Vam na raspolaganju. Možete nam se obratiti preko kontakata na našem sajtu.  politika privatnosti